Camerabewaking wetgeving gezocht? Op zoek naar de Camerabewaking wetgeving dan zit je hier goed.  Een alarmsysteem of alarminstallatie is een elektronisch systeem dat een alarm geeft bij gevaarlijke gebeurtenissen. Een gangbare term is inbraakalarm, doch de huidige alarmsystemen hebben meestal meerdere mogelijkheden, zoals het detecteren van brand, diefstal, bij een persoonlijk alarm, etc.  De meeste merken van alarmsystemen worden wereldwijd verkocht en zijn gerenommeerde fabrikanten van elektronische beveiligings- en alarmsystemen voor zowel de particuliere, zakelijke, medische als automotive markt. Alarmsystemen zijn betrouwbaar, professioneel en eenvoudig zelf te installeren, maar je kan het ook aan een specialist overlaten.

Wanneer je van plan bent een alarmsysteem te laten installeren doe je er goed aan de verschillende systemen met elkaar te vergelijken. Sommige alarminstallaties werken autonoom waardoor je enkel een éénmalige kost hebt, andere systemen vergen dan weer een abonnement omdat ze beroep doen op een noodcentrale. In dit artikel kom je alles te weten over de diverse mogelijkheden en hun bijhorende kostenplaatje.

Hieronder kan je een selectie terugvinden van websites relevant aan Camerabewaking wetgeving.

Meer over Camerabewaking wetgeving

Camerabewaking wetgeving – besafe.be
De nieuwe camerawet is op 25 mei 2018 in werking getreden. U moet rekening houden met de volgende verplichtingen. U moet uw videobewakingssysteem via het E-loket www.aangiftecamera.be aangeven. U moet een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats. Met betrekking tot de verplichting om de overheden te informeren, zijn er twee veranderingen : De bewakingscamera’s moeten enkel bij de politieoverheden worden aangegeven (via www.aangiftecamera.be), en niet meer bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Gegevensbeschermingsautoriteit). Deze aangifte moet worden bijgehouden en moet elk jaar gevalideerd worden. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens moet
een register van de beeldverwerkingsactiviteiten met de door een koninklijk besluit (KB van 8 mei 2018) bepaalde informatie bijhouden. Hij moet dit register op verzoek ter beschikking stellen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten.

Camerabewaking wetgeving  – Wijziging van de camerawetgeving

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, doorgaans de ‘camerawet’ genoemd, regelt sinds ongeveer tien jaar en op algemene wijze het gebruik van camerabewaking. Deze camerawet heeft te maken met een domein dat voortdurend in evolutie is. Het gebruik van bewakingscamera’s stijgt onafgebroken. De cameramodellen en de gebruiksmogelijkheden ervan nemen hand over hand toe. Daarom werd de camerawet, ondanks haar recente bestaan, reeds herhaaldelijk gewijzigd sinds 2007.

De nieuwe camerawet wil een wetgeving zijn die met de tijd mee evolueert en op grond waarvan de technologie kan worden gebruikt met inachtneming van het privéleven van de burgers. De GDPR zal immers eveneens van toepassing zijn vanaf 25 mei 2018. De nieuwe camerawet en de GDPR zullen allebei moeten worden toegepast, wetende dat de GDPR blijft primeren op de wet.

De tekst van deze nieuwe wet omvat een reeks wijzigingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een impact kunnen hebben op het dagelijks leven van de burger. Hierna vindt u de grote lijnen van de nieuwe wet.

Tot op heden regelde de ‘camerawet’ van 21 maart 2007 het gebruik en de plaatsing van bewakingscamera’s door allen: politie, overheden, administraties, ondernemingen, particulieren, enz. (TENZIJ het gebruik reeds was geregeld door of krachtens een andere wet OF TENZIJ het ging om camera’s op de werkplaats).

Vanaf 25 mei zal men een onderscheid moeten maken tussen:

  • De camerawet van 21 maart 2007 die het niet-politioneel gebruik van bewakingscamera’s regelt. In dit kader zullen de beelden van de bewakingscamera’s in real time kunnen worden doorgestuurd naar de politie, met inachtneming van de regels inzake private veiligheid, wanneer er zich een feit voordoet dat de interventie van de politie kan vereisen (bijvoorbeeld: een overval met geweld op een apotheker).
  • De wet op het politieambt die het politioneel gebruik van camera’s zal regelen, in het kader van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

Het gebruik van camera’s door de politiediensten zal dus uitgebreid worden geregeld in deze wet. Er worden regels in ingevoegd om zowel de gebruikstoelatingsprocedure als de manier waarop de camera’s kunnen worden gebruikt, het gebruik en de bewaring van de gegevens te regelen. De wil bestond erin om te beschikken over een algemene tekst die het gebruik van elk type camera door de politiediensten regelt.

Het principe is het gebruik van de camera’s op zichtbare wijze. Deze camera’s kunnen al dan niet vast (al dan niet tijdelijk), mobiel (zoals de bodycams) of intelligent zijn (ANPR bijvoorbeeld). In bepaalde bijzondere gevallen zal de wet in strikte omstandigheden het gebruik van camera’s op niet-zichtbare wijze toelaten

Camerabewaking wetgeving gegevensbeschermingsautoriteit.be

Bewakingscamera’s zijn nu al een vertrouwd fenomeen. We voelen er ons aan de ene kant veiliger door maar aan de andere kant wordt ons dagelijks doen en laten voortdurend in beeld gebracht. Onze privacy is hierdoor flink aangetast.  Wie een bewakingscamera installeerde, moest vroeger de privacywetgeving naleven. Met de tijd is echter gebleken dat er een specifieke wet nodig was om de privacy van de burger optimaal te beschermen. Enkel op die manier kon men het best tegemoetkomen aan de belangen van alle partijen: de filmer en de gefilmde. Daarom heeft het Parlement een wet gestemd die de plaatsing en ook het gebruik van bewakingscamera’s regelt, met name de Camerawet. Toch moet ook de AVG nog worden nageleefd in alle zaken die de bescherming van persoonsgegevens aanbelangen en die niet door de Camerawet zijn geregeld.

Camerabewaking wetgeving – Is de Camerawet altijd van toepassing?

Het kan gebeuren dat op de arbeidsplaats zowel de Camerabewaking wetgeving  als cao nr. 68 over camerabewaking gelijktijdig worden toegepast. De praktijk wijst immers uit dat de beide doelen op hetzelfde moment aanwezig kunnen zijn en dat er vaak maar één camerasysteem gebruikt wordt. Een gekend voorbeeld is camerabewaking in een grootwarenhuis. Deze camera’s kunnen tegelijk dienen om toezicht te houden op de personeelsleden die de kassa bedienen en om misdrijven (bv. diefstal) te voorkomen, waarbij dan ook klanten gefilmd kunnen worden. Aan de ene kant moet de verantwoordelijke voor de verwerking dus de Camerabewaking wetgeving eerbiedigen voor de personen die onder de Camerawet vallen (bv. de klanten) en aan de andere kant de AVG voor camerabewaking op de arbeidsplaats (het personeelslid dat de kassa bedient), met een aantal bijkomende, specifieke vereisten als cao nr. 68 van toepassing is. De Camerawet stelt wel uitdrukkelijk dat als eenzelfde verantwoordelijke een bewakingscamera voor meerdere doeleinden zou gebruiken, de verschillende wetgevingen tegelijkertijd van toepassing zijn. In geval er een conflict zou zijn tussen sommige van deze bepalingen, moeten de regels van de Camerawet worden toegepast.

Camerabewaking wetgeving gezocht? lees er hier alles over

Voor het oog van de camera: dit moet u weten over de nieuwe Camerabewaking wetgeving. Met alle drukte rond de General Data Protection (of GDPR) zouden we haast vergeten dat op 25 mei 2018 ook de nieuwe Camerawet in werking is getreden. De wet wijzigt niet alleen de regels rond drones en dashcams, maar brengt ook wijzigingen mee voor het plaatsen van bewakingscamera’s. Wie zich in het verleden al in regel stelde met de Camerawet, is vandaag niet automatisch in orde. Maar wat moet u nu precies weten?

(Nieuw) pictogram

 


Camerabewaking wetgevingAlarmsystemen vergelijken

Als je op zoek bent naar de specialist in inbraakbeveiliging, dan is er maar 1 referentie. Wij plaatsen alarmsystemen en camerabewaking. Wij bieden oplossingen voor de professionele en residentiele markt en werken uitsluitend met producten van topkwaliteit. Informeer je verder op onze website en maak zo de juiste keuze voor een optimale beveiliging van je woning of bedrijf. En als er nog vragen zijn, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Camerabewaking plaatsen

Volgens de Camerawet (externe link) is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om: misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, de orde te handhaven. Andere camera’s moeten in principe de voorschriften van de Privacywet (externe link) naleven. Wanneer u een bewakingscamera wilt plaatsen en gebruiken, moet die voldoen aan de voorschriften van de camerawet.

Op deze regeling zijn twee uitzonderingen:

Bewakingscamera’s die geregeld zijn door een bijzondere wetgeving zoals bijvoorbeeld de voetbalwet (externe link).
Bewakingscamera’s op de arbeidsplaats; in de privésector moet dan cao nr.68 (externe link) worden nageleefd.

Aangifte

Als u een bewakingscamera plaatst, dan moet u de politiediensten daarvan op de hoogte brengen. Op de website www.aangiftecamera.be (externe link) kunt u gratis een aangifte voor camerabewaking indienen.